Historia
razem przez wieki
zrozumieć orzeszłość III
Proszę o rozwiązania ćwiczeń z działów:
1.Wzloty i upadki światowe gospodarki.
2.Gospodarka II RP.
3.Nauka i technika.
4.Oblicza światowej kultury.
5.Oświata,nauka i kultura odrodzonej Polski.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T10:41:09+01:00
1.
zad.1
w kolejności: F, E, D, I, G, H, B, J, A, C
2. krach giełdowy czyli gwałtowny spadek cen akcji spowodował daleko idące konsekwencje. Bankrutowały firmy, które nie mogły spłacić kredytów. To z kolei zachwiało pozycję banków. Ich klienci zaczęli w pośpiechu wycofywać swoje oszczędności. W rezultacie w USA zamknięto ok.5000 banków. Przedsiębiorcy ograniczali lub przestawali produkować, rezygnowali też z nowych inwestycji, ponieważ kurczył się rynek zbytu. Wiele zakładów zamykano i szybko rosła liczba bezrobotnych. Dochody ludności gwałtownie malały, a więc kupowano coraz mniej towarów. Powodowało to dalesze ograniczenie produkcji.
3.nieingerencja
protekcjonizm
interwencjonizm
Przełamanie zjawisk kryzysowych spowodowała polityka interwenjonizmu. Jej założeniem było to, że państwo powinno prowadzi aktywną politykę gospodarczą. Przezwyciężenie kryzysu możliwe jest na drodze interwencyjnej działalności rządu, polegający na tworzeniu dodatkowego popytu poprzez zwiększanie wydatków budżetowych, inwestycyjne publiczne i politykę tajnego pieniądza.

Jeśli chcesz resztę mogę przesłać ci na e-maila. mam to dość szczegółowo opisane więc myśle że będziesz zadowolony, jednak moją odpowiedz uznaj za najlepszą. jesli tak zrobisz to skseruje te kartki i prześle. Pozdrawiam
9 4 9