Trzeba napisać felieton
Sfomutuj kilka refleksji.We wstępie przywołaj swoje obserwacje,doświadczenia,zacytuj usłyszane lub przecztane wypowiedzi(opisz zachowania itp.)

-Czy inny jest obcy?(O cudzoziemcach osobach innego wyznania i koloru skóry,żyjócych wśród nas.

Proszę o pomoc!

1

Odpowiedzi

2009-12-19T13:14:02+01:00
Czy inny jest obcy??
Często gdy widzimy osobę o innym odcieniu skóry niż my, innym wyznaniu oburzamy się i nie chcemy mieć z nią nic wspólnego, nie rzadko kierując do niej obraźliwe wyzwiska. Gdy mamy do czynienia z lekarzem o czarnej skórze nie chcemy by nas leczył, gdy wiemy że sprzedawczyni z pobliskiego sklepu spożywczego jest innej wiary niż my nie chodzimy do tego sklepu. Ale dlaczego tak czynimy? Czy inny jest obcy? Ludzie nie lubią, boją się inności więc gdy ktoś jest inny dyskryminują go. Obawiają się że osoba, która nie jest taka sama zajmie nasze miejsce w świecie, w państwie, a to przecież nie prawda. Jednak mentalność ludzka ma już wypracowane wartości. Gdy widzą osobę inną od razu przyklejają do niej etykietkę „Inny” lub „Obcy” i tak już zostaje, chociaż nie powinno.
26 3 26