Hej :P Mam takie zadanie z chemii, którego nie mogę rozwiązać :( szukałam trochę w książce i tam też nie mogę znaleźć odpowiedzi na te zadanie. :/ Proszę, pomóżcie! Zadanie jest niżej.

Uzupełnij zdania.
a) Elektrony krążą po ....................... wokół .................... . W skład jądra atomowego wchodzą ................... i ...................... .
b) Masy protonu i neutronu są w przybliżeniu równe ..................... .
c) Masa elektronu jest około ...................... od masy protonu. Ładunek elektronu wynosi .................................... .
d) Proton ma elementarny ładunek ........................, a neutron ................. .
e) Atom jest elektrycznie obojętny, co oznacza, że ............................... .

I to już wszystko. Bo resztę (parę punktów) znalazłam w książce, ale tego nie mogę. :( Proszę o pomoc i szybkie, poprawne odpowiedzi! PS. daję najlepsze odpowiedzi!!!

2

Odpowiedzi

2009-12-19T11:04:54+01:00
A) powłokach elektronowych / jądra
b)protony i neutrony
c)2000razy mniejsza /ujemny
d)dodatni/obojętny
e)że ma taką samą liczbę protonów i elektronów
1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T11:11:19+01:00
Elektrony krąza po orbitach wokół jądra atomowego wchodzą protony i elektrony . Masy protonu i neutronu są w przybliżeniu równe 1e.1 Masa elektronu jest około od masy protonu-\1840u,e=1,60217653(14)razy10do minus 19 C.Proton ma elementarny ładunek -Proton ma elementarny ładunek dodatni, a neutron ujemny.Atom jest elektrycznie obojętny, co oznacza, zeAtom jest elektrycznie obojętny, co oznacza, że l.protonów=l elektronów
1 3 1