Czy może ktoś to porawić? Wydaje mi się, że tu czegoś brakuje. Bardzo proszę o poprawki.


Drodzy koledzy i koleżanki!

Zebraliśmy się tutaj, aby omówić temat efektu cieplarnianego. Jest to jeden z największych problemów ludności. Polega on na zwiększeniu dwutlenku węgla w powietrzu. Przyczyną globalnego ocieplenia jest nadmierna amisja gazów cieplarnianych, która powoduje zmniejszenie warstwy ozonowej przez co do ziemi dociera więcej szkoldiwego promieniowania UV. Skutkiem jest również wzrost średniej temperatury rocznej. Dalszy jej wzrost może mieć katastrofalne skutki. Lodowce topnieją, a przez to poziom wody w rzekach i oceanach podnosi się przez co może zalać niżej położone tereny. Wycinanie lasów tropikalnych jest bardzo szkoldiwe dla ekosystemu, poniweaż zmneijsza się ilość tlenu w atmosferze. Aby ograniczyc dalsze ocieplanie klimatu należy zakładać filtry na kominach, sadzić lasy, utylizować odpady, używać biopaliw.
Na zakończenie chciałbym podziękowac wam za wysłychanie mnie i proszę was o zastanowienie się nad tą sprawą.

2

Odpowiedzi

2009-12-19T11:10:09+01:00
Po pierwsze jeśli przemówienie ma być skierowane do uczniów gimnazjum, to jest ono mało przekonujące. Poszukaj na necie jakichś ciekawych informacji o efekcie cieplarnianym i jego skutkach, które zaciekawiłyby twoich rówieśników. Dodaj retoryczne pytania, żeby było ciekawiej, np. "Czy naprawdę tego chcemy?". Lub jakieś "przerażające" informacje, np. "Z roku na rok dziura ozonowa staje się coraz większa" itp. Dodaj do tego tekstu więcej emocji. A tak poza tym to jest okej ;)

"Wszystkie te zjawiska przebiegały w histori Ziemi nieustannie, ale ich czas trwania liczył dziesiątki tysięcy lat - teraz chodzi o jedno stulecie, podczas którego z powodu podwojenia się poziomu dwutlenka węgla w atmosferze nastąpi to w 2030 roku) średnia temperatura Ziemi wzrośnie o 1 do 5 stopni C co spowodować może zwiększenie pustyń stepów i sawanny, zalanie wielkich obszarów, migrację gatunków. Na pytanie o przyszłość klimatu nie możemy udzielić jednoznacznej odpowiedzi."
{źródło:ściąga.pl}
chodzi mi o coś takiego ; pp
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T11:11:03+01:00
Drodzy koledzy i koleżanki!

Zebraliśmy się tutaj, aby omówić temat efektu cieplarnianego. Jest to jeden z największych problemów ludności. Polega on na zwiększeniu dwutlenku węgla w powietrzu. Przyczyną globalnego ocieplenia jest nadmierna amisja gazów cieplarnianych, która powoduje zmniejszenie warstwy ozonowej, przez co do ziemi dociera więcej szkodliwego promieniowania UV. Skutkiem tego jest również wzrost średniej temperatury rocznej, który z czasem może mieć katastrofalne skutki. Lodowce topnieją, a więc poziom wody w rzekach i oceanach podnosi się, przez co może zalać niżej położone tereny. Wycinanie lasów tropikalnych jest bardzo szkodliwe dla ekosystemu, poniweaż zmniejsza się ilość tlenu w atmosferze. Aby ograniczyc dalsze ocieplanie klimatu należy zakładać filtry na kominach, sadzić lasy, utylizować odpady, używać biopaliw.
Na zakończenie chciałbym podziękowac wszystkim za wysłuchanie mojego referatu i proszę was o to, abyście zastanowili się nad tą sprawą.