Odpowiedzi

2009-12-19T11:23:23+01:00
A) cm²
1,2dm²=1,2x10cmx10cm=120cm2
0,04m²= 0,04x100cmx100cm=400cm2
452mm²= 425x0,1cmx0,1cm=4,25cm2
b)m²
40,5dm²=40,5x0,1mx0,1m=0,405 m2
312,8cm²=312,8x0,01mx0,01m=0,03128m2
0,047ha=0,047x100a=4,7ax100m2=4700m2
0,24a=0,24x100m2=24m2
c) ary
35 3/4 m2=35,75x0.01a=0,3575a
43,2dm²=43,2x0,1mx0,1m=0,432m2x0.01a=0,00432 a
21500 cm²=21500x0.01mx0.01m=2,15m2x0.01a=0,0215a
0,904 ha=0,904x100a=90,4 a
d) hektary
580 m²=580x0.01a=5,8ax0.01ha=0,058 ha
0,47 km²=0,47x1000mx1000m=470000m2x0.01a=4700ax0.01 ha=47 ha
4350 dm ²=4350x0.1mx0.1m=43,5m2x0.01a=0,435ax0.01ha=0,00435 ha


Tylko w 2 przykładach nie podałeś/aś jednostek ;)

1 5 1
2009-12-19T11:22:37+01:00
A) cm²=
1,2dm²= 120cm²
0,04m²= 400cm²
452mm²= 4,52cm²
3,4=
b)m²
40,5dm²=0,405m²
312,8cm²=0.03128m²
0,047ha=4700m²
0,24a=24m²
c) ary
35 i trzy czwarte m²=35.75m²=0.3575a
43,2dm²=0.00432a
21500 cm²=0,0215a
0,904 ha=90.4a
d) hektary
580 m²=0.058ha
0,47 km²=0.0047ha
4350 dm ²=0.00435ha
209 i dwie piąte=209.
1 5 1
2009-12-19T11:45:27+01:00
A) na cm²
1,2dm²= 120cm²
0,04m²= 400cm²
452mm²= 4,52cm²
3,4= brak jednostki
b)na m²
40,5dm²=0,405m²
312,8cm²=0.03128m²
0,047ha=4700m²
0,24a=24m²
c) na ary
35 i ³/₄ m²=35.75m²=0.3575a
43,2dm²=0.00432a
21500 cm²=0,0215a
0,904 ha=90.4a
d) na hektary
580 m²=0.058ha
0,47 km²=0.0047ha
4350 dm ²=0.00435ha
209 ²/₅ brak jednostki