Odpowiedzi

2009-12-19T11:22:24+01:00
1.Amortyzacja środków trwałych konto 400 Amortyzaja po stornie Dt i konto 070 Umorzenie środków trwałych storna Ct
2. Rachunek za telefon
płatny przelewem 402 Usługi obce Dt i rachunek bierzący 130 strpna Ct
3. Bankowa nota uznaniowa,odsetki od środków na rachunku
bankowym;) 130 Rachunek bieżący storna Dt i 750 przychody finansowe Ct