1. Czego dopuścił sie człowiek wobec Boga?
2. Co gwarantowała człowiekowi wspólnota z Bogiem?
3. Co było następstwem zerwania przez kobietę owocu z drzewa zakazanego?
4. O czy ma przekonać wierzących porównanie Jezusa do "Pierwszego Adama"?
5. Co jest przyczyną źródłową pomieszania języków budowniczych wieży Babel?
6. Który z grzechów głównych popełnili budujący wieżę Babel
7. Co symbolizuje woda chrztu?
8 W czy objawiała się sprawiedliwość Boga?9opowiadanie o potopie).
9 O czym zapewniał Bóg Mojżesza i co było powodem Bożej interwencji?
10. Czy jest spowiedź, rozgrzeszenie, żal za grzechy, zadośćuczynienie?
11 Jaka jest rola Aniołów i na czy polega ich działanie?
12. Na czym polega sposób działania szatana?

3

Odpowiedzi

2009-12-19T11:33:48+01:00
1. Grzechu.
3. Nieposłuszeństwo wobec Boga i grzech.
7. Oczyszczenie z grzechu pierworodnego.
4 1 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T11:33:28+01:00
1.grzechu
2.życie wieczne
3.stracili nieśmiertelnośc i ludzkośc doznała grzechu pierworodnego
4.że Jezus bezgranicznie oddał się Bogu, a Adam nie
5.kłótnia
6.pycha
7.obmycie z grzechu pierworodnego
8.jeśli zrobimy coś komuś złego, to potem nam coś się może przydażyc złego
9.Zapewniał o prawach bożych, a ludzie go nie słuchali
10.spowiedź-jest naszą pokutą za grzechy,wyznaniem grzechów
rozgrzeszenie-obmycie z grzechów
żal za grzechy-pokuta za grzechy nasze
zadoścuczynienie-poprawa naszych czynów
11.Anioły chronią nas przed złem,czynieniem zła, a pomagają w tworzeniu dobra
12.Szatan chce nas przekabacic na zła stronę (stronę zła)
żebyśmy czynili zło i z tego się cieszyli,potem byśmy trafili do piekła
7 4 7
2009-12-19T14:59:46+01:00
1. Człowiek dopuścił się grzechu
3. Wypędzenie adama i ewy z ogrobu eden zwanego rajem
6.pycha
12. sposób działania szatana polega na powolntm dążeniu do celu - grzechu- tłumacząc w niewinny sposób grzech
4 4 4