Odpowiedzi

2009-12-19T11:52:43+01:00
.Istotą transkrypcji jest synteza nici RNA będącej matrycą do syntezy bialka w procesie translacji.
2. Transkrypcja znaczy tyle co przepisywanie ( w tym wypadku informacji z DNA na RNA) i odbywa się w jądrze komórkowym.
3.Transkrypcja zachodzi w jądrze komórkowym
4. Aby proces mógl zajść dochodzi do lokalnego rozplecienia podwójnej helissy w miejscu, które ma być transkrybowane.
5. Proces rozpoczyna się polączeniem enzymu polimerazy RNA ( duża cząsteczka) z odcinkiem DNA zwanym promotorem - następuje wstawienie ramki odczytu.
6.Na zasadzie komplementarności przylączane zostają nukleotydy RNA (tyminę zastępuje uracyl)
7. Przesuwająca się polimeraza RNA powoduje lokalne rozplecienie się nici DNA, jednoczeście wydluża się nić RNA
8. Po przejściu polimerazy RNA nić DNA splata się ponownie w podwójną helisę. 9. Transkrypcja kończy się gdy polimeraza dotrze do specjalnej sekwencji zwanej sekwencją terminacji.
10. Polimeraza i RNA odlaczają się.
11. Powstal preRNA, specjalne enzymy muszą wyciąć z niego fragmenty niekoduące - introny i zlepić z sobą fragmenty kodujące - egzony.11.W ten sposób powstal mRNA - matrycowy RNA - będzie matrycą w procesie syntezy bialka, która odbędzie się już w cytoplazmie.

Proszę :)
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T11:54:03+01:00
Transkrypcja-w genetyce oznacza proces syntezy RNA na matrycy DNA przez różne polimerazy RNA, czyli przepisywanie informacji zawartej w DNA na RNA.


Dojrzewanie RNA-dojrzewanie RNA to różnorodne zmiany jakim podlegają pierwotne transkrypty RNA. Trzy podstawowe rodzaje takich zmian to: usunięcie nukleotydów przez nukleazy, dodanie nukleotydów do końca 5' lub 3', modyfikacje nukleotydów w obrębie zasady lub części cukrowcowej. Takie reakcje dojrzewania zachodzą zarówno u prokariotów jak i eukariotów. Są różne rodzaje RNA (np.tRNA, mRNA itd) ogólnie dojrzewanie przebiega mniej więcej tak samo (usuwanie nukleotydów, modyfikowanie zasad) ale nie można powiedzieć że dojrzewanie RNA jest identyczne dla np rRNA i mRNA, bo niektóre modyfikacje są swoiste tylko dla danego rodzaju RNA.
3 3 3
2009-12-19T11:54:20+01:00
Transkrypcja jest to proces syntezy RNA na matrycy DNA przez różne polimerazy RNA ( przepisywanie informacji w DNA na RNA)
Zachodzi w jądrze komórkowym pod wpływem enzymów zwanych polimerazami

Dojrzewanie RNA-opiera się na zasadzie komplementarności, czas w którym dopasowuje się kod w DNA na RNA, zmiany zachodzące w kodzie RNA
6 1 6