Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T11:57:41+01:00
Konstytucja 3 maja, postanowienia:
-Mieszczanie Zapewniono nietykalność osobistą.
-Chłopi włościanie Chłopów otoczono opieką prawa i państwa.
-Zapewniono wolność osiedlania się i poruszania po kraju i za jego granice.
-Rząd, czyli oznaczenie władz publicznych Wprowadzono trójpodział władzy.
-Rzeczpospolitą ogłoszono monarchią konstytucyjną.
-Król i rząd Władza królewska miała być dziedziczna.
-W skład Straży Praw (rządu) wchodził król i pięciu ministrów.
-Ministrów powoływał król lecz zwolnić ich mógł jedynie Sejm.
-Król został głową Straży Praw
-Król nie był odpowiedzialny prawnie ani konstytucyjnie ale jego decyzje wymagały akceptacji ministrów.

Konstytucja 3 maja jest to ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
14 4 14