Odpowiedzi

2009-12-19T12:39:42+01:00
Europa po II Wojnie Światowej była doszczętnie zniszczona, wprowadzenie planu Marshalla pozwoliło Europie zachodniej, na szybsze odbudowanie miast i rozwuj inwestycji gospordarczych kraju. Niestety nie wyszstkie państwa przyjęły pomoc od Amerykanów ponieważ wiadomo jakie były stosunki na linii Stany Zjednoczone - Związek Radziecki, wśród państw które nie przyjęły Planu Marshalla była Polska.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T13:03:16+01:00
Plan Marshalla miał na celu:
- niwelować skutki II wojny światowej w Europie
- zapewnić stabilizację wewnętrzną poszczególnych państw poprzez rozwój gospodarczy;
- poprzez wzrost poziomu życia zatrzymać ofensywę komunizmu w Europie Zachodniej;
W samej realizacji Planu Marshalla można wymienić IV etapy:
I etap (lata 1948-1949) kraje uczestniczące otrzymały dostawy żywności i środków produkcji,
II etap (lata 1949-1950) polegał na stymulowaniu wzrostu gospodarczego,
III etap (lata 1950-1951) polegał na umacnianiu wzrostu gospodarczego w okresie kryzysu militarno-politycznego w Europie i na świecie,
IV etap (od roku 1951) zapoczątkował przejście do budowy zrębów bezpieczeństwa politycznego, gospodarczego i militarnego Europy Zachodniej, USA i Kanady.

Europa po II Wojnie Światowej była doszczętnie zniszczona, wprowadzenie planu Marshalla pozwoliło Europie zachodniej, na szybsze odbudowanie miast i rozwuj inwestycji gospordarczych kraju. Niestety nie wyszstkie państwa przyjęły pomoc od Amerykanów ponieważ wiadomo jakie były stosunki na linii Stany Zjednoczone - Związek Radziecki, wśród państw które nie przyjęły Planu Marshalla była Polska.
1 1 1