Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T12:22:00+01:00
Czytanie - w moim życiu odgrywa bardzo ważną rolę. Jest kilka powodów dla których czytam. O to pierwszy z nich : jest to miły czas spędzony przy książce nie przy telewizorze czyli sposób na nudę. Jako drugi powód podam iż gdy dużo czytam lepiej rozumiem i piszę to znaczy popełniam mniej błędów językowych jak i ortograficznych. Trzecim powodem jest że dzięki książkom poznajemy świat. Ludzie którzy nie czytają są zagubieni w sobie nie rozumieją jakie są inne problemy na świecie. Że ich życie prawdopodobnie jest gorsze od innych ludzi. Gdzie panuje bieda, głód, ludzie nie maja domu nad głową i przede wszystkim kataklizmy i wojny .
Moim zdaniem czytanie książek jest potrzebne jak i dla poprawnej polszczyzny ( pisania , mówienia ) ale tak że dla zrozumienie świata. Jego problemów, nieszczęść. Ludzie są zacofani nie wiedząc jakie korzyść może przynieść im czytanie.

Reading - in meinem Leben spielt eine sehr wichtige Rolle. Es gibt mehrere Gründe, warum ich zu lesen. Über die erste von ihnen ist eine schöne Zeit mit einem Buch ausgegeben wird, nicht in der Nähe einen Fernseher oder ein Weg, um Langeweile. Als zweiten Grund, dass ich viel zu lesen und zu schreiben, besser zu verstehen, es bedeutet, begehen weniger sprachliche Fehler und Rechtschreibfehler. Der dritte Grund ist, dass wir die Welt wissen, durch Bücher. Menschen, die nicht lesen, sind an sich nicht verstehen, was sind die anderen Probleme in der Welt verloren. Das ist ihr Leben ist wahrscheinlich schlimmer als andere Menschen. Wo gibt es Armut, Hunger, haben die Menschen kein Haus über dem Kopf und vor allem Naturkatastrophen und Krieg.
In meiner Stellungnahme, Bücher zu lesen ist erforderlich und die polnische Sprache zu korrigieren (Schreiben, Sprechen), sondern auch für das Verständnis der Welt. Seine Probleme, Unglück. Die Menschen sind nach hinten, ohne zu wissen, was man ihnen die des Lesens profitieren.

Myślę że jest okey.. wazie jakich kol-wiek komplikacji pisz.
1 1 1