Na czym polegały następujące obyczaje w powieści "Henryka Sienkiewicza Krzyżacy":
1. Nietykalność posła.
2. Sąd Boży.
3. Glejt albo list żelazny.
4. Pasowanie na rycerza.
5. słowo rycerskie.
6. Okup za jeńca.
7. Zakaz zabijania jeńców.
8.Służenie w czasie mszy kobiecie.
9. Herb i zawołanie rodów rycerskich.

BARDZo PILNE... PROSZĘ O ODPOWIEDZ DAJE NAJ x33

1

Odpowiedzi

2009-12-21T16:41:40+01:00
1.Poseł był nietykalny. chociaż reprezentował znienawidzonego wroga.
2.Sąd Bozy ponowało przekonanie, że w pojedynku zwycięzy rycer mówiący prawdę.
3.Glejt albo list zelazny zapewniał bezpieczenstwo.
4.Pasowanie na rycerza książę lub król miał prawo pasować rycerza jeśli kandydat spełni określone warunki, jako symbol swego stanu otrzymywał pas i ostrogo i miecz.
5.Słoo rycerskie rycerz który trafił do niewoli lub w przypadku groźby uwięzienia przyzekał stwic się w ustalonym mijscu i czasie poręczając swoim honorem.
6.Okup za jeńca rycerz wzięto do niewoli mógł zyskać wolnośc po zapłaceniu uzgodnionej sumy.
7.......
2 1 2