Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T16:05:26+01:00
Program nazwiako;
var n: string;
-----a: char;

function wczytaj (n: string): string;
begin
-------read (n);
-------wczytaj := n;
end;

procedure sprawdz (n: string);
var dlugosc, i: integer;
-----mala, wielka: boolean;

begin
-------dlugosc := lenght (n);
-------mala := false;
-------wielka := true;

-------for i := 1 to dlugosc do
-------begin
--------------if (n[i] >= 'a') and (n[i] <= 'z') then mala := true;
--------------if (n[i] >= 'A') and (n[i] <= 'Z') then wielka := true;
-------end;

-------if (mala) and (not wielka) then writeln ('Uzyto tylko malych liter')
-------else
-------begin
--------------if (not mala) and (wielka) then writeln ('Uzyto tylko wielkich liter')
--------------else writeln ('Nie uzyto jednego rodzaju liter');
--------end;
end;

begin
-------a := 't';

-------while a = 't' do
-------begin
--------------n := wczytaj (n);
--------------sprawdz (n);

--------------writeln ('Chcesz podac kolejne nazwisko (t - tak, inny klawisz - nie)');
--------------read (a);
-------end;

-------read (n);
end.UWAGA
Oczywiści myślniki są zbędne, ale poprawiają zachować czytelność (niestety nadmiar spacji jest automatycznie usuwany).