Odpowiedzi

2009-04-01T17:44:25+02:00
Odpowiedź:
Punkt przecięcia się obu przekątnych czworokąta można potraktować jako punkt symetrii dla punktów będących wierzchołkami danego czworokąta, co uzasadnia Twoje pytanie.
9 4 9