1.Wiedzac ze boki trójkąta prostokątnego mają długości : 20 15 25 , wyznacz długość wysokosci opuszczonej na przeciwprostokątną.
2, Pole rąbu jest równe 40 a jedna z jego przekatnych jest 5 razy dłuższa od drugiej. Oblicz sumę długości przekatnych.
3, Różnica miar dwóch sąsiednich katów wewnetrznych rownoległoboku jest równa 30 stopni , Oblicz miare kąta rozwartego tego równoległoboku.

Pilne!!!!!!!
DZiekuje za rozwiazenie z góry,

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T13:25:17+01:00
1.obliczmy pole mnożąc przyprostokątne
P=20*15/2=150
P=25*h/2
150=25*h/2
300=25*h
h=12
Wysokość wynosi 12.
2.
P=e*f/2
40=e*f/2
e=5*f
80=e*f
80=5*f*f
80=5*f²
16=f²
f=4
e=5*4
f=4
e=20
20+4=24
Suma przekątnych wynosi 24
3.
Suma dwóch sąsiednich kątów równa się 180 stopni
Kąty oznaczymy a i b.
a+b=180
a-b=30
a=30+b
30+b+b=180
2b=150
b=75
a=30+75
b=75
a=105
Kąt rozwarty ma miarę 105 stopni
2 4 2
2009-12-19T13:30:37+01:00
1.pole tego trójkąta= 0,5 * 20*15= 150
wysokość = h
150= 25*0,5*h
150=12,5h
h=150\12,5
h=12
2.
przekątna nr1-x
przek nr2-5x
pole rabu =40
40=0,5*x*5x
40=2,5x²
16=x²
x=4
5x=5*4=20
3.
suma miar kątów wewnętrznych=360 stopni
360=x+x+30+x+x+30
360=4x+60
300=4x
x=75
drugi kąt=x+30stopni
więc drugi kąt=75+30=105-miara kata rozwartego
2009-12-19T13:32:05+01:00
1. 15*20/25=300/25=12
2. 40= d1*d2
40= d1*5d1
40=6d1
d1= 6 i 2/3
d2=5d1= 100/3
6 i 2/3 + 100/3 = 120/3= 40
3 A-B= 30stopni
2A+2B=360/2
A + B= 180

A=30 +B
30+B+B= 180
2B=150
B=75
A=105 - kąt rozwarty