Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T14:14:02+01:00
Zastanawiając się nad przyczyną ogromnej liczby naszych rodaków przebywających poza wschodnimi granicami kraju trzeba zwrócić uwagę, że można podzielić ich na dwie grupy. Do pierwszych zalicza się tych, których rodziny żyją poza Polska już od kilku wieków. Ich pradziadkowie, dziadkowie, rodzice oraz oni sami urodzili się tam i spędzili całe swoje życie. Drugą grupę natomiast stanowią Polacy, przebywający tam stosunkowo krótko. Urodzili się oni na terenie swoje ojczyzny lecz z powodu II wojny zostali przesiedleni.
Duża liczba Polaków w ogólniej liczbie ludności Litwy, Białorusi i Ukrainy wynika z pewnością z historii danych obszarów. Kika wieków temu ziemie dziś położone na wschód od naszej granicy, znajdowały się w ich obrębie. Migracje w obrębie jednego państwa były możliwe i nie sprawiały żadnych problemów politycznych. Na wschodzie znajdowało się wiele wolnych ziemi pod uprawę, gdyż wcześniej w znikomym stopniu były one eksploatowane. Chłopi zachęceni wizją własności gruntu przenosili często całe swoje rodziny i zostawali tam już na zawsze.
Drugą przyczyną jest wojna oraz fakt iż dzisiejsze ziemie zarówno polski jak i naszych wschodnich sąsiadów znajdowały się pod hegemonią ZSRR. Związek z powodów politycznych prowadził masowe przesiedlenia ludności z terenów dzisiejszej Polski. Wielu z nich zaraz po zakończeniu wojny wróciła do Polski by w ojczyźnie spędzić resztę swych dni. Są jendak i tacy, którzy podczas wojny stracili wszystko i nie widzieli sensu powracania do kraju, gdyż w nowym miejscu zapewnili sobie już jakieś warunki do życia.
14 4 14
2009-12-19T20:22:56+01:00
Litwa, Białoruś i Ukraina to nasi wschodni sąsiedzi. Nasuwa się więc najbardziej oczywista odpowiedź - państwa ze sobą graniczące niejako "z urzedu" mają na terenach swoich państw - obywateli sąsiadów. To jedna, lecz nie jedyna przyczyna. Mianowicie dużą rolę odegrała tutaj historia. Po trzecim rozbiorze (w 1795 roku) Polska zniknęła na mapach świata. Polska, jako państwo, lecz nie Polacy - ziemie, o których mówimy (Litwa, Białoruś, Ukraina), które były częścią Rzeczpospolitej od XVI w., znalazły się pod zaborem rosyjskim, jednak Polskość mimo rusyfikacji przetrwała i połowa ziem wraz z częścią Polaków znalazła się w odrodzonej II Rzeczpospolitej; Litwa - a właściwie jej serce - za sprawą 'buntu Żeligowskiego' w 1920, Białoruś poprzez ofensywę Wojska Polskiego na Bolszewików, a Ukraina poprzez zajęcie jej zachodniej części w latach 20. XX w. Wojna, oraz pakt Ribbentrop-Mołotow spowodował ponowne zmagania z jarzmem Rosjan. Po zakończeniu jej w 1945 roku pomimo przymusowej repatriacji, cześć została by tworzyć Polonię na wschodzie. Na Litwie, Polacy stanowią niemalże większość w dużych miastach, głównie w Wilnie, na Białorusi przy granicy z Polską, a Zachodnia Ukraina również jest 'polska'. Głównie Lwów, choć i tam coraz mniej Polaków i Polskości.
11 3 11