Przygotowano dwa talerzyki z watą i wysiano na każdym z nich po 10 nasion rzeżuchy. Na obu talerzykach utrzymano tą samą wilgotność. 1talerzyk umieszczono w szafce, a w 2 w lodówce. W tym doświadczeniu sprawdzono, czy nasiona rzeżuchy wykiełkują w niskiej temperaturze. odpowiedz na pytania :
1) Sformułuj problem badawczy.
2) Sformułuj hipotezę.
3) podaj, który zestaw, 1 czy 2, był próbą kontrolną i uzasadnij swój wybór.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T15:18:54+01:00
1Problem badawczy:
Sprawdzono czy nasiona wykiełkują w niskiej temperaturze
2Hipoteza:
Moim zdaniem nasiona nie wykiełkują w niskiej temperaturze
3 Grupą kontrolną był zestaw numer 1 ponieważ on stał tylko w szafce.