Odpowiedzi

2009-12-19T14:31:42+01:00
To są wskazówki jaki możesz użyć w charakterystyce
a) podział społeczeństwa szlacheckiego w utworze
rozwarstwienie szlachty spowodowane różnicami majątkowymi :
- magnateria, arystokracja - stolnik i Hrabia
- średnio zamożna szlachta ziemiańska- Sędzia Podkomorzy
- zubożona szlachta:
rezydenci szlachta urzędnicza i służba dworska
- szlachta zaściankowa - Dobrzańscy na czele z Maćkiem Dobrzańskim

b) wzajemny stosunek poszczególnych warstw szlacheckich do siebie
- niewłaściwy stosunek magnaterii do uboższej szlachty, obłudna polityka stolnika wobec Jacka Soplicy
- poczucie równości szlachty zaściankowej ( dumnej ze swojego Herbu) wobec całego stanu szlacheckiego
- pogardliwe wynoszenie się najuboższego szlachcica ponad chłopa