Przekształć wyrażenia, korzystając z odpowiedniego wzoru skróconego mnożenia:
wzory:
(a+b)2=a2+2ab+b2 -każde dwa to jest do potęgi oprucz 2ab
(a-b)2=a2-2ab+b2 -każde dwa to jest do potęgi oprusz 2ab
Ps.: Każde 2 to jest do potęgi
1.(5x+3)2
2.(9-x)2
3.(1-5x)2
4.(x+7)2
5.(10x+7)2
6.(x-20)2
7.(2-9x)2

Z GóRy DzIęKi
DaM NaJlEpSzE:)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T13:41:11+01:00
1.(5x+3) = 25x²+ 30x+ 9
2.(9-x)²= 81- 18x+ x²
3.(1-5x)²= 1- 10x +25x²
4.(x+7)²= x² + 14x+ 49
5.(10x+7)²= 100x² + 140x + 49
6.(x-20)²= x²- 40x+ 400
7.(2-9x)²= 4- 36x+ 81x²
1 5 1
2009-12-19T13:41:17+01:00
1.(5x+3)2=25x²+30x+9
2.(9-x)2=81-18x+x²
3.(1-5x)2=1-10x+25x²
4.(x+7)2= x²+14x+49
5.(10x+7)2=100x²+140x+49
6.(x-20)2= x²-40x+400
7.(2-9x)2= 4-36x+81x²