1. Przyczyny i skutki wojny 30-letniej - najważniejsze wydarzenia.
2. Barok - co to takiego?
3. Empiryzm, racjonalizm - co to takiego? Podaj twórców i jak najwięcej przymiotów określających ten kierunek.
4. Najważniejsze wynalazki baroku.
5. Kto tworzył w baroku(świat, sami najważniejsi)?
6. Opisz cztery główne ustroje państw - Francja, Anglia, Rosja, Rzeczpospolita.

2

Odpowiedzi

2009-12-19T14:12:34+01:00
2. Barok- kierunek w kulturze zachodnio i środkowo europejskiej.
Trwał on od XVI do XVIII wieku. Obejmował on wszystkie działalności artystyczne i literackie.

3. Empiryzm- jest to doktryna, która głosi że źródło poznania ludzkiego to bodźce zmysłowe, które docierają do naszego umysłu ze zewnętrznego świata.

Racjonalizm- polega na poddawaniu krytyce logicznej wiadomości, które do nas docierają. Odrzucamy te, które zaprzeczają faktom.

4. Najważniejsze wynalazki baroku:
- teoria okularów, projekcja obrazu odwróconego na siatkówce
- pierwszy wielki piec hutniczy
2009-12-19T14:13:47+01:00
1.-------
2.Barok to okres rozwoju kultury w końcu XVI i w XVII wieku. Charakteryzował się przepychem,dużą ilością zdobień, monumentalizmem.
3.Empiryzm-pogląd filozoficzny uznając,że wszelkie poznanie ejst możliwe przez doświadczenia( np. Izaak newton)
Racjonalizm- Pogląd filozoficzny, który uznawał,że wszelkie poznanie jest możliwe na drodze rozumu(Kartezjusz: "Myślę, więc jestem)
4.* Kościół św. Piotra i pawła w Krakowie
* Rzymski Kościół Il Gesu
* Pałac w wersalu
* Pałac w Wilanowie
* Kościół i klasztor w markowicach
*Obraz Andrzeja Stecha: " Martwa natura z wiewiórką"
* Portrety trumienne
5.filozofowie:
Giordano Bruno
Galileusz
Kartezjusz

Naukowcy:
William Harvey
Robert Hooke
Marcello Malpighi
Kircher
Gottfried Wilhelm Leibniz
Izaak Newton

Artyści:
Wawrzyniec Senes
Cervantes
Corneille
Molier
Milton
Racine
6.------
Jan Andrzej Morsztyn
Morsztyn
Wacław Potocki
Mikołaj Sęp Szarzyński