Zad.1 Czy wstążką o długości 37cm można obwiązać
a)rulon o średnicy 1,1 dm,
b)dwa rulony o promieniach 0,03 m każdy.

Tylko z obliczeniami..:)

zad 2 Koło ma średnicę 12 cm . Jak zmieni się jego pole , jeśli promień zmniejszymy o 4cm ?

zad.3 Jak zmieni się pole koła o promieniu 5cm. jeśli jego średnice zmniejszymy pięc razy ?

PROSZE was pomóżcie !!! ;// do jutra..;((

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T13:58:50+01:00
Zad.1
a) 11cm - srednica
r= 5,5 cm
pi=3,14
2*(pi)*r = 2*3,14*5,5=34,54 cm
odp. Wstązką o dł.37 cm można obwiązac ten rulon

b) 0,03m= 3cm
r=3cm
2*3=6cm - promień obu rulonów
2*(pi)*2r= 2*3,14*6= 37,68 cm
odp. Wstazką o dl. 37 cm nie mozna obwiązac tych rulonów

14 4 14
2009-12-19T14:12:27+01:00
Ad.1.
a) średnica to dwa promienie, więc

r= 1,1dm : 2 = 11cm : 2 = 5,5cm

obwód rulonu: l=2πr (π≈3,14)

l≈2 * 3,14 * 5cm = 31,4cm < 37cm
Odp. Rulon o śr.1,1dm obwiążemy wstążką o dł. 37 cm.

b)dwa rulony o promieniach 0,03 m każdy.

0,03m = 3cm

l≈2 * 3,14 * 3cm=18,84cm
2 * 18,84cm=37,68cm

Odp. Dwóch rulonów nie obwiążemy.

Ad.2

P=πr²
r=12cm : 2 = 6cm
P = π(6cm)² = 36πcm²

promień zmniejszony o 4cm: 6cm-4cm=2cm
P=π(2cm)² = 4πcm²

Odp. Po zmniejszeniu promienia o 4cm pole koła zmniejszy się o
32π cm²( 36π cm² - 4π cm²= 32π cm²)

lub

Po zmniejszeniu promienia o 4cm pole koła zmniejszy się czterokrotnie ( 36πcm² : 4πcm² = 9)

Ad.3.zad.3 Jak zmieni się pole koła o promieniu 5cm. jeśli jego średnice zmniejszymy pięc razy

Pole koła o r=5cm
P=π(5cm)² = 25π cm²

promień zmniejszamy 5 razy:
5cm:5=1cm

Pole gdy r=1cm
P=π(1cm)² = 1πcm²

Odp. Gdy promień zmniejszy 5 razy, to pole zmniejszy się 25 razy (25π cm² : 1π cm² = 25)
3 2 3
2009-12-19T14:18:33+01:00
Zad.1 Czy wstążką o długości 37cm można obwiązać
a)rulon o średnicy 1,1 dm,
1dm=10cm
1,1dm=11cm
R= połowa średnicy
R=11cm/2=5,5cm
Dł=2πR
Dł=2*π*5,5cm=11π cm
π=3,14
11π cm=34,54 cm
37cm>34,54 cm
odpowiedź: Tak

b)dwa rulony o promieniach 0,03 m każdy.
1m=100cm
0,03= 3cm
Dł=2πR
Dł=2*π*3cm=6π cm
π=3,14
2 rulony więc:
2*6π cm=12π cm=37,68 cm
37 cm<37,68 cm
odpowiedź: Nie


zad 2 Koło ma średnicę 12 cm . Jak zmieni się jego pole , jeśli promień zmniejszymy o 4cm ?

P koła o średnicy 12 cm czyli 6 cm promień.
P=πR²
P=36π cm²

P koła o pomniejszonym promieniu o 4 cm
r= 6 cm- 4 cm= 2cm
P=πr²
P=4π cm²

36/4=9
odp: Zmniejszy się 9 razy

zad.3 Jak zmieni się pole koła o promieniu 5cm. jeśli jego średnice zmniejszymy pięc razy ?

R=5 cm
P=πR²
P=25π cm²

promień =5 cm
średnica=10cm

zmniejszamy średnicę 5 razy:
10/5=2cm

zatem promień wynosi 2/2=1 cm
r=1 cm
P=πr²
P=π cm²

Przyrównujemy pole pierwsze do pola drugiego:
25π/π = 25

Odp: pole zmniejszyło się 25 razyMam nadzieję, że pomogłam:) liczę na naj;)
1 5 1