Odpowiedzi

2009-12-19T14:16:24+01:00
Moim zdaniem stanowisko sojuszników we wrześniu 1939 roku było nieodpowiednie, w szczególności ze strony państw zachodnich. Państwa te nie zrobiły nic, aby wspomóc walczącą Polskę. Mimo zawartego 25 sierpnia 1939 r. porozumienia z Wielką Brytanią i 19 maja 1939 r. z Francją, oba te państwa nie wysłały żadnej pomocy militarnej w stronę Polski, lecz ograniczyły się jedynie do wypowiedzenia wojny Niemcom i zrzucania ulotek propagandowych na Berlin. Francja na mocy układu z maja zagwarantowała, że w razie wojny zaatakuje Niemcy od zachodu. Polityka appeasementu prowadzona przez mocarstwa zachodnie doprowadziły do podpisania 23 sierpnia 1939 r. paktu Ribbentrop-Mołotow, który zakładał IV rozbiór Polski. O pakcie tym wiedziały Stany Zjednoczone i Francja, które nie poinformowały naszego kraju. Dalsza ekspansja Hitlera, nie robiła wrażenia na Zachodzie. Hitler miał wolną rękę i zagarniał coraz większe tereny w tym także Polskę.
5 5 5