Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T13:58:35+01:00
1.Zasady to wodorotlenki rozpuszczalne w wodzie.
2.Desocjacja jonowa zasad polega na rozpadzie cząsteczki na kation metalu i aniony grup wodorotlenowych
3.M^n(OH)n--->(pod wpływem wody)M^n+ + n OH^-
2009-12-19T14:00:41+01:00
Zasady to wodorotlenki dobrze rozpuszczalne w wodzie.
Dysocjacja jonowa jest to rozpad wodorotlenków dobrze rozpuszczających się w wodzie.
Ogólne równanie dysocjacji zasad przedstawia się następująco: Mn(OH)N--> Mn+(OH)n:):*