Mam problem z zadaniem z matmy. :( Pomóżcie! Proszę! Zadanie jest poniżej.

Oblicz pole czworokąta, którego wierzchołkami są punkty A = (-3, -2), B = (2, -2), C = (0, 4), D = (-3, 3).
To zadanie jest z tematu układ współrzędnych. I chyba wiecie o co w tym biega - taki wykres trzeba narysować i tam zaznaczać te punkty, ale ja już sobie narysuję, tylko obliczcie mi pole! Proszę o szybkie i poprawne odpowiedzi! ;) Daję też najlepsze odpowiedzi!!! :D Ale jeśli będą same wyniki to zgłaszam jako błędną!!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T14:04:51+01:00
Rysunek w układzie współrzędnych przedstawia trapez prostokątny.

A = (-3, -2),
B = (2, -2),
C = (0, 4),
D = (-3, 3).

Pole trapezu wynosi P=½*(a+b)*h
a więc trzeba policzyć odległości odcinków w układzie współrzędnych.
a-górna podstawa trapezu
a=3

b-dolna podstawa trapezu
b=3+2=5

h-wysokość tego trapezu
h=4+2=6

więc
ze wzoru na pole trapezu: P=½*(a+b)*h

P=P=½*(3+5)*6= 8*6*½=24 j²

Mam nadzięję, że pomogłam;) liczę na naj;)
1 1 1
2009-12-19T14:05:45+01:00
Musisz podzielic sobie ta figure na dwa trojkaty.

I - 5*5:2=12.5

II- 5*3:2=7.5
12.5+7.5 =20

;)

1 5 1