POPYT:
1.czy zmiana ceny rynkowej powoduje zmiany wielkości popytu?
2.czy zmiana ceny rynkowej dobra substytucyjnego powoduje zmiany ilości nabywanej czy zmiany popytu?
PODAż:
1. jakie prawo rynku ilustruje krzywa podaży?
2.dlaczego krzywa podaży ma nachylenie + ?
3. czy zmiana ceny rynkowej powoduje zmiany ilości oferowanej czy zmiany podaży?

3

Odpowiedzi

2009-12-19T14:26:51+01:00
1. Tak. Imwiększa cena tym mniejszy popyt i na odwrót.
2. Powoduje zmianę popytu

1.Ilustruje trwały związek podaży z ceną. Jeśli cena się zwiększa to podaz tez sie zwieksza, jesli zas sie mniejsza to podaz tez sie zmniejsza.
2.Poniewaz ilustruje trwaly zwiazek z cena.
3.powoduje zmiane podazy.
2009-12-19T16:12:06+01:00
1.TAK
2.Tak
1.Gdy cena sie zwiększa podaż rośnie
2.Ponieważ pokazuje związek podaży z ceną
3.TAK
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T17:25:46+01:00
Popyt:
1. Tak, jeśli zwiększymy cenę danego produktu wpłynie to na jego sprzedaż, ponieważ prawo popytu mówi - im mniejsza cena produktu tym więcej osób chce kupić ten towar.
2. Tak, ponieważ jeśli dobro substytucyjne będzie cenowo bliskie produktowi prawdziwemu to logiczniej będzie wybrać produkt nie substytucyjny. Poza tym nie ma żadnej różnicy w zasadzie popytu między produktem prawdziwym, a substytucyjnym. Oba produkty kierują się tą samą zasadą.

Podaż:
1. Dzięki krzywej podaży możemy wywnioskować, że im wyższa cena tym większa podaż (większe zainteresowanie na produkcje takiego dobra)
2. Krzywa jest dodatnia ponieważ przedsiębiorcy szukają dużego zysku.
3. Powoduje zmiany w ilości oferowanej. Jeśli na produkt nie ma popytu to z ekonomicznego punktu widzenia produkcja danego dobra staje się nie rentowna.
2 3 2