Zapisz w postaci równań:
a)średnia arytmetyczna liczby a i liczby 17 jest o 6 większa od liczby a
b)liczba o 6 mniejsza od liczby dodatniej a jest 4 razy mniejsza od liczby a
c)iloczyn liczby o 3mniejszej od p i liczby o 1 większej od p jest równy kwadratowi liczby p

3

Odpowiedzi

2009-12-19T14:19:20+01:00
A)
(a+17)/2=a+6
b)
a-6=a/4
c)
(p-3)(p+1)=p²
2009-12-19T14:20:17+01:00
A) (a+17):2=a+6
b) (a-6):4=a
c) (p-3)(p+1)=p^2
2009-12-19T14:23:34+01:00
A)
(a+17)/2=a+6
b)
a-6=a/4
c)
(p-3)(p+1)=p²