Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T14:20:30+01:00
In some circles, is sometimes suggested, that "Christmas" (We use the common name "Christmas" being aware of the error, which it lies. However, there is the Polish language more appropriate name for an English translation of "Christmas" - przyp.tłum.) Is pagan holiday and should not be circumvented or immortalized by Christians. It might seem that the certainty that Jesus was not born December 25, justifies such a position - although there is great hope for a transfer of ordinary events and celebrations of the church to another date. Perhaps explore the tradition of the feast of the past centuries will facilitate a clearer insight into this subject.
___________________________________________________________
W niektórych kręgach sugeruje się czasami, że “Boże Narodzenie” (Używamy zwyczajowej nazwy “Boże Narodzenie” mając świadomość błędu, jaki w niej tkwi. Jednak nie istnieje w języku polskim stosowniejsza nazwa dla przetłumaczenia angielskiego “Christmas” – przyp.tłum.) jest świętem pogańskim i nie powinno być obchodzone ani uwieczniane przez chrześcijan. Mogłoby się wydawać, iż pewność tego, że Jezus nie narodził się 25 grudnia, usprawiedliwia takie stanowisko – aczkolwiek nie ma wielkiej nadziei na przesunięcie zwykłych uroczystości i obchodów kościelnych na inną datę. Być może zbadanie tradycji święta w minionych wiekach ułatwi jaśniejsze spojrzenie na ten przedmiot.