Odpowiedzi

2009-12-19T14:27:27+01:00
M=100g= 0,1 kg
R=30 cm=0.3 m
F=3 N
F=mv²/R
F*R=mv²/:m
v²=F*R/m
v=(pierwiastek z) F*R/m
v=9 m/s