1 zadanie: przewodnik który jest umieszczony w polu magnetycznym o indukcji 3 sesle działa siła elektrodynamiczna o wartości 2 kilo Niutonów.Oblicz długość tego przewodnika jeżeli ustawiono go wzgledem lini sił pola magnetycznego pod kątem 30 stopni i 60 stopni
2 zadanie:
Oblicz natężenie pola magnetycznego w odległości 1 metra i w odległości 2 metrów od przewodnika licząc tą odległośc wzdłuż prostej prostopadłej do przewodnika jeżeli w przewodniku będzie płynął prąd o natężeniu 10 amper

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T16:46:40+01:00
1.
F=B*I*l*sinα
B=3T (tesle)
F=2kN=2000N
l - ?
w treści zadania brak natężenia prądu I
l=F/(B*I*sinα)
a. α=30 sinα=0,5
l1=2000/(3*I*0,5)=1333/I m
musisz podstawić wartość prądu I i dokończyć zadanie
b. α=60 sinα=√3/2
l2=2000/[3*I*(√3/2)]=1333/(√3*I)m
tak jak poprzednio podstaw za I
2.
H=I/(2*π*r)
gdzie r - odległość
I - natężenie prądu
a. r=1m
H1=10/(2*π*1)=1,6 A/m
H2=10/(2*π*2)=0,8 A/m