Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji y=f(x). Odczytaj z niego:
a) dziedzinę i zbiór wartości funkcji
b) jej miejsca zerowe
c) przedziały monotoniczności funkcji
d) dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartość równą -1
e) zbiór rozwiązań nierówności f(x)≥1

2

Odpowiedzi

2009-12-19T15:05:23+01:00
A) D=<-6;6> (dziedzina)
Y=<-2;3> (zbior wartosci)

b)miejsca zerowe
x=-4, x=-2, x=0

c)funkcja rosnaca w <-6,-3> i <-1,3>
funkcja malejaca w <-3,-1> i <3,4)
funkcja stala w (4;6>

d)dla x=-1 i x=-5

:)
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T15:09:24+01:00
A) D(f(x))=<-6,6>
Zw=(-2,3)
b)x0=0;-2;-4;
c)
Funkcja rosnąca dla x (-6,-3)U (-1,3)
Funkcja malejąca dla x(-3,-1)U (3,4)
Funkcja stala dla x(4,6)
d)f(x)=-1 dla x=-1; i x=-5
e)x nalezy <2,,6>+(-3)
2 3 2