1.Zapisz w postaci algebraicznej pole:
a)prostokąta o bokach x + 5 i x - 2,
b)trójkąta o podstawie x + 3 i wysokości x - 3
c)trapezu o podstawie x, x + 2 i wysokości x + 1.

2.Przekształć iloczyny na sumy>
a)(√3 + 1)(2√3 - 2)
b) (√2 + √3)(√6 + √3)
c) (x√2 + 1)(x - 2√2)
d) (x + √2)(2√2 + x)

Proszę o szybka odpowiedz ; )

3

Odpowiedzi

2009-12-19T15:00:14+01:00
(x+5)(x-2)=x²+3x-10
(x+3)(x-3)=x²-9
(x+x+2)(x+1)/2=(2x+2)(x+1)/2=2x²+4x+2/2=x²+2x+1

(√3 + 1)(2√3 - 2)=6-2√3+2√3-2=4
(√2 + √3)(√6 + √3)=√12+√6+√18+3=2√3+√6+3√2+3
(x√2 + 1)(x - 2√2)=x²√2-4x+x-2√2=x²√2-3x-2√2
(x + √2)(2√2 + x)=2x√2+x²+4+x√2=x²+3x√2+4
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T15:01:42+01:00
P=a*b a=x + 5 b=x - 2
P=x+5*x-2
P=x do kwadratu - 10

P=a*h/2 a= x + 3 h= x - 3
P=x+3*x-3/2
P=x do kwadratu - 9 / 2

P=a+b / 2 * h a=x b=x+2 h=x+1
P=x+x+2 /2 * x+1
P=2x *x +1
P=2x do kwadratu + 1
2009-12-19T15:08:51+01:00
1.a) (x+5)*(x-2)=x^2-2x+5x-10=x^2+7x-10
b) ((x+3)*(x-3))/2=(x^2-3x+3x-9)/2=(x^2-9)/2=x^2-4,5
c) ((x+x+2)*(x+1))/2=((2x+2)*(x+1))/2=(2x^2+2x+2x+2)/2=(2x^2+4 +2)/2 = =2x^2+4x
2. a) 6-2√3-2√3-2