Odpowiedzi

2009-12-19T14:59:56+01:00
Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu lub Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu– umowa zawarta pomiędzy USA, Kanadą i Meksykiem, tworząca pomiędzy tymi państwami strefę wolnego handlu.
Kraje należące do NAFTA zniosły stawki celne w handlu wzajemnym, zachowując jednak autonomiczne stawki celne w handlu z krajami trzecimi.


Pozdrawiam. :)
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T15:04:39+01:00
NAFTA, czyli Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu ma charakter międzynarodowy. Założona została w celu:
- osiągnięciu dobrobytu i rozwoju krajow członkowskich,
- do dogodnego klimatu inwestycji prywatnych,
- by stwarzać warunki dla uczciwej konkurencji na obszarze strefy wolnego handlu,
- zapewnienia skutecznej ochrony do praw własności z obu stron (kraje),
- ustala ceny ropy naftowej,
- stwarzania warunków politycznycg do rozwoju wzrostu gospodarczego.
NAFTA porusza takie kwestie jak: zasady rozwiązywania sporów, prawa pracownicze, inwestycje zagraniczne, standardy techniczne i ochrona środowiska.
2 3 2