Pomocy
1.przyjrzyj sie, w jaki sposób niekture sumy algebraiczne można przekształcić do postaci kwadratu sumy algebraicznej
4a²+12a+9=(2a)²+12a+3²=(2a)²+2×2a×3+3²=(2a+3)²
--> opisz kolejne kroki tego przekształcenia.
--> analogicznie przekształć podaną sumę do postaci potęgi
a) 25+10a+a²
b) b²+8b+16
c)4c²+12cd+9d²

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T18:09:42+01:00
A) 25+10a+a*=5~5+2a5+a~a =(5+a)* b) b*+8b+16=b~b+2b4+4~4=(b+4)* c)4c*+12cd+9d*=2c~2c+2~2c~3d+3d~3d=(2c+3d)* symbol * oznacza do potęgi drugiej a symbol ~ oznacza mnożenie