Odpowiedzi

2009-12-19T15:52:32+01:00
Wyznaczamy najpierw równanie prostej AB (ponieważ punkty A i B nie leżą na tej samej prostej pionowej, bo mają różne odcięte, więc możemy wyznaczać równanie kierunkowe):
y+3=((-2+3)/(3+1))·(x+1),
czyli
y=(1/4)x-11/4.
Prosta ta ma więc równanie ogólne postaci
x-4y-11=0.
Zatem prosta prostopadła do prostej AB ma równanie postaci
4x+y+D=0.
Ponieważ punkt C ma należeć do tej prostej, więc jego współrzędne muszą spełniać powyższe równanie:
4·6+1+D=0,
skąd
D=-25.
Ostatecznie równaniem prostej zawierającej wysokość opuszczoną z wierzchołka C jest
4x+y-25=0.
1 5 1