Pomocy
1.przyjrzyj sie, w jaki sposób niekture sumy algebraiczne można przekształcić do postaci kwadratu sumy algebraicznej
4a²+12a+9=(2a)²+12a+3²=(2a)²+2×2a×3+3²=(2a+3)²
--> opisz kolejne kroki tego przekształcenia.
--> analogicznie przekształć podaną sumę do postaci potęgi
a) 25+10a+a²
b) b²+8b+16
c)4c²+12cd+9d²

2

Odpowiedzi

2009-12-19T17:52:20+01:00
A} 25+10a+a"=a~a+2a5+5~5=(a+5)" b) b*+8b+16=b~b+2b4+4~4=(b+4)" c) 4c"+12cd+9d"=2c~2c+2~2c~3d+3d~3d=(2c+3d)" symbol ~ oznacza mnożenie a symbol " oznacza do kwadratu
2009-12-19T17:57:08+01:00
A)25+10a+a²=a*a+2a5+5*5=a+5)
b)b²+8b+16=b*b+2b4+4*4=b+4
c)4c²+12cd+9d²=2c*2c+2*2c*3d+3d*3d=2c+3d
1 5 1