Pilne!!
1.Pocisk o masie 10g wylatuje z lufy karabinu z szybkością 600m/s. oblicz szybkość odskoku karabinu podczas wystrzału. załóż że masa karabinu wynosi 5kg.
2. Grzegorz o masie 60kg, stojący w łodzi znajdującej się przy brzegu jeziora, 2yskakuje z niej na brzeg z szybkością 2,5 m/s z jaką szybkością łódź zacznie oddalać się od brzegu, jeżeli jej masa wynosi 150kg.?
3.Jaś i Małgosia płyną w łódkach po jeziorze. w pewnej chwili jaś odepchnął wiosłem łódkę małgosi. opisz zachowanie się łódek. skorzystaj z III zasady dynamiki oraz zasady zachowania pędu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T15:37:11+01:00
Zad.1
m1 = 10g = 0,01 kg
V1 = 600 m/s
m2 = 5 kg
V2 = ?

korzystam z zasady zachowania pedu : p1 = p2
m1 *V1 = m2 * V2
V2 = m1 *V1 / m2

V2 = 0,01 kg * 600 m/s / 5 kg

V2 = .......m/s

zad.2
m1 = 60 kg
V1 = 2,5 m/s
m2 = 150 kg
V2 = ?

podobnie jak w zad.1 zasada zachowania pedu

m1 * V1 = m2 *V2

V2 = m1 * V1 / m2

zad.3.
III zasad dynamiki : akcja jest równa reakcji: Jaś odepchnie łódkę Małgosi w wyniku czego obie łódki będą w ruchu ale zwroty prędkości będą przeciwne (działaniu towarzyszy przeciwdziałanie - to również III zasada w innej wersji)
zasada zachowania pędu: pęd układu ciał jest stały , suma pędów obu łódek nie ulegnie zmianie.

1 5 1