1. W trapezie równoramienym.ABCD podstawa [AB]=12cm , [CD]=8cm a ramie [AD], [BC]=4cm. Oblicz kąty tego trapezu
2. Krótsza przekątna rombu wynosi 4cm i tworzyz bokiem rombu 60 stopni. Oblicz długość dłuższejprzekątnej, boki i obw tego rombu
3.Oblicz boki prostokąta ABCD, w którym przekątne wynoszą po 8cm, a kąt pomiedzy przekątnymi 60 stopni.trygometria prosze

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Sev
  • Rozwiązujący
2009-12-19T15:33:23+01:00