Odpowiedzi

2009-12-19T15:30:58+01:00
Obalenie feudalizmu i monarchii absolutnej, ustanowienie republiki, zniesienie podziału społeczeństwa na stany i przywilejów stanowych, dopuszczenie stanu trzeciego do kariery w administracji państwowej i armii, odtąd liczyły się osobiste zdolności, chłopi w większym stopniu stali się właścicielami ziemi, terror, walka z kościołem, wymordowanie arystokracji, nowy hymn 'marsylianka', o pełni praw obywatelskich decydowała wysokość płacenia podatków, nowy sztandar, reforma administracji państwa.
2 2 2
2009-12-19T15:39:56+01:00
Przyczyny Wielkiej Rewolucji Francuskiej:
Kareta

*

nieudolna polityka Ludwika XV, a potem Ludwika XVI
*

kryzys gospodarczy i głód
*

wzrost podatków, które obciążały stan trzeci (96% ludności), gdyż stan pierwszy i trzeci były nieopodatkowane
*

stan trzeci oskarżył dwór o nadmierne wydatki (Wersal-rezydencja królewska)
*

myśli rewolucyjne wśród ludności, które pojawiły się we wszystkich krajach (np. w Polsce wybuchło w 1794 powstanie Kościuszkowskie)
*

bankructwo państwa.


2 2 2