1. Zakwalifikuj poniższe zapisy słowne równań reakcji chemicznych do reakcji:
a) syntezy; b) analizy; c)wymiany.
cynk + siarka--> siareczka cynku
tlenek srebra(I)--> tlen +srebro
tlenek węgla(II) +tlen--> tlenek węgla(IV)
chlorek żelaza(II) + sód--> chlorek sodu + żelazo
sód + chlor-->chlorek sodu
wodór + tlenek rtęci(II)--> rtęć + tlenek wodoru

2. Spośród podanych pierwiastków i związków chemicznych wybierz te, których użyjesz w zapisie słownym równań reakcji chemicznych:
a) syntezy; b)analizy; c) wymiany

węgiel, tlen, magnez, tlenek magnezu, wodór, tlenek rtęci(II), rtęć, tlenek wodoru, tlenek węgla(IV)

3. Wskaż, które z podanych przykłądów reakcji chemicznych są reakcjami egzoenergetycznymi, a które endoenergetycznymi.

a)spalanie gazu ziemnego w kuchence gazowej; b)reakcja magnezu z kwasem solnym; c)reakcja rozkładu manganianu(VII) potasu;
d) spalanie siarki w tlenie; e) spalanie drewna w kominku; f)smażenie kiełbasy na patelni; g) spalanie węgla w kołowni.

4. Podaj po jednym przykładzie reakcji egzoenergetycznej i endoenergetycznej, znanej Ci z życia codziennego.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T15:41:48+01:00
1.
A-a)
B-b)
C-a)
D-c)
E-a)
F-c)

2.
a)-tlen + rtęć - tlenek rtęci(II)
b)tlenek węgla(IV) - tlen + węgiel
c)tlenek magnezu + wodór - tlenek wodoru + magnez

3.egzo. - a), b), d), e),g)
endo. - c), f)

4.
egzo-spalanie świecy
endo-pieczenie ciasta
5 4 5