Wybierz te opinie ( spośród podanych niżej ), które według Ciebie -dobrze oddają sens zamieszczonego fragmentu Ferydurke ( opowiadanie ) . Przedstaw arumenty popierające tezy które wybrałeś .
a).Teskt jest aktem w szkołę jako instytucję , jest to utwór antyszkolny.
- podać 3 argumnety ! do tego zdania .
Macie opowiadanie na dole . ! Prosze pilne . ! Daje najlepszą . Za dawanie odpowiedzi typu . czesc co tam zgłaszam spam . !

b).Teskt Gombrowicz jest pochwałą buntu , dzięki ktoremu mozemy być sobą .
- podać 3 argunemty, ! do tego .! .
Te dwa zdania do nich tylko trzeba dać 3 argumenty i to wszystko ale żeby to zrobić trzeba znać Opowiadanie Ferdydurke .
Jeśli ktoś posiada ksiązke '' Świat w słowach i obrazach .'' to znajduje się to na stronie . 118 zad . 13 Za zadanie daje oczywscie Najlepszą oznake !

Tekst !


Jego język jest pełen schematów, szablonów, co świadczy o ubóstwie intelektualnym. Między nauczycielem a uczniami brak jest rzeczywistego kontaktu, a także brak jest dbałości o ten kontakt. Schematyzm nauczania idealnie odzwierciedla przytoczona scena, w której nauczyciel całkowicie nieudolnie usiłuje przekonać ucznia do zaakceptowania wielkości Słowackiego. Bladaczka narzuca uczniom schemat myślenia i nawet nie próbuje z nimi na ten temat rozmawiać: „Zapamiętajcie to sobie, bo ważne! Dlaczego kochamy? Bo był wielkim poetą. Wielkim poetą był! Nieroby, nieuki, mówię wam przecież spokojnie, wbijcie to sobie dobrze do głowy […]”. Problem w tym, że wszystko wskazuje na to, że nauczyciel sam do niczego nie jest przekonany oraz najwyraźniej nie ma wiary w to, że jest w stanie kogokolwiek czegokolwiek nauczyć. Dlatego też nieustannie powtarza puste, nic nieznaczące zdania. Kiedy Gałkiewicz buntuje się i oświadcza, że Słowacki go „nie zachwyca” Bladaczka mówi: „Jak to nie zachwyca Gałkieiwcza, jeśli tysiąc razy tłumaczyłem Gałkiewiczowi, że go zachwyca”. Nauczyciel powołuje się nawet na żonę i dziecko. Jest to wyrazem bezradności wobec zaistniałej sytuacji. Bladaczka obawia się, że utraci pracę, dlatego usiłuje wzruszyć ucznia losem żony i dziecka, którzy zostaną pozbawieni środków do życia, jeśli on straci pracę.
Z kolei „Syzyfowe prace” są powieścią, której tematem są stosunki w rosyjskiej szkole, które poznał Stefan Żeromski będąc jej uczniem w latach 1874-1886. Szkoła jawi się nam w tej lekturze jako przedłużenie systemu państwowego, w tym wypadku państwa zaborcy. Panuje tam powszechny zakaz prowadzenia wszelkich rozmów w języku polskim. Zakaz ten miał być przestrzegany nie tylko na odbywających się lekcjach, ale także na przerwach. Bardzo znaczącą rolę w tym utworze odegrała, tak jak w powyżej omawianej lekturze, lekcja języka polskiego, która jest przedmiotem nadobowiązkowym, o którym nauczyciele wypowiadają się lekceważąco. „Nauczycielem tego „miejscowego języka” był niejaki p. Sztetter, człowiek światły, ale tak wiekuiście wylękły o swoją posadę, że właściwie niczego nie uczył.”. Sztetter ma na utrzymaniu swoją rodzinę, przez co obawia się utraty pracy. Z tego względu bardzo niechętnie i jedynie w wyższych klasach zdobywał się „[…]na jakąś wzmiankę o literaturze polskiej[…], gdyż, jak wiadomo, panował ogólny zakaz używania tego języka. Przytoczona we fragmentach scena, w której Zygier – nowo przybyły uczeń, recytuje fragment wiersza Mickiewicza, wzbudza w nauczycielu wielką obawę, żeby przypadkiem nikt nie usłyszał, że na jego lekcji uczniowie posługują się językiem polskim: „Usłyszawszy te wyrazy Sztetter zerwał się na równe nogi i zaczął machać rękami, ale Zygier nie umilkł. Jakby odepchnięty jego wzrokiem, nauczyciel siadł na swym krześle, podparł głowę rękoma i nie spuszczał oka z szybek we drzwiach”. Zadaniem nauczyciela jest bezwzględna realizacja polityki władz – jest to narzucona forma. Mimo, że jest to lekcja języka polskiego, to należy jej się uczyć w języku rosyjskim, nie zaś w ojczystym. Widzimy tu groteskowość zaistniałej sytuacji. Samo prowadzenie lekcji również jest schematem, gdyż polega na tłumaczeniu wierszy z języka polskiego na język rosyjski. Sztetter nawet nie próbuje nawiązywać jakiegokolwiek kontaktu ze swoimi uczniami. Po prostu spełnia swój obowiązek.ego język jest pełen schematów, szablonów, co świadczy o ubóstwie intelektualnym. Między nauczycielem a uczniami brak jest rzeczywistego kontaktu, a także brak jest dbałości o ten kontakt. Schematyzm nauczania idealnie odzwierciedla przytoczona scena, w której nauczyciel całkowicie nieudolnie usiłuje przekonać ucznia do zaakceptowania wielkości Słowackiego. Bladaczka narzuca uczniom schemat myślenia i nawet nie próbuje z nimi na ten temat rozmawiać: „Zapamiętajcie to sobie, bo ważne! Dlaczego kochamy? Bo był wielkim poetą. Wielkim poetą był! Nieroby, nieuki, mówię wam przecież spokojnie, wbijcie to sobie dobrze do głowy […]”. Problem w tym, że wszystko wskazuje na to, że nauczyciel sam do niczego nie jest przekonany oraz najwyraźniej nie ma wiary w to, że jest w stanie kogokolwiek czegokolwiek nauczyć. Dlatego też nieustannie powtarza puste, nic nieznaczące zdania. Kiedy Gałkiewicz buntuje się i oświadcza, że Słowacki go „nie zachwyca” Bladaczka mówi: „Jak to nie zachwyca Gałkieiwcza, jeśli tysiąc razy tłumaczyłem Gałkiewiczowi, że go zachwyca”. Nauczyciel powołuje się nawet na żonę i dziecko. Jest to wyrazem bezradności wobec zaistniałej sytuacji. Bladaczka obawia się, że utraci pracę, dlatego usiłuje wzruszyć ucznia losem żony i dziecka, którzy zostaną pozbawieni środków do życia, jeśli on straci pracę.
Z kolei „Syzyfowe prace” są powieścią, której tematem są stosunki w rosyjskiej szkole, które poznał Stefan Żeromski będąc jej uczniem w latach 1874-1886. Szkoła jawi się nam w tej lekturze jako przedłużenie systemu państwowego, w tym wypadku państwa zaborcy. Panuje tam powszechny zakaz prowadzenia wszelkich rozmów w języku polskim. Zakaz ten miał być przestrzegany nie tylko na odbywających się lekcjach, ale także na przerwach. Bardzo znaczącą rolę w tym utworze odegrała, tak jak w powyżej omawianej lekturze, lekcja języka polskiego, która jest przedmiotem nadobowiązkowym, o którym nauczyciele wypowiadają się lekceważąco. „Nauczycielem tego „miejscowego języka” był niejaki p. Sztetter, człowiek światły, ale tak wiekuiście wylękły o swoją posadę, że właściwie niczego nie uczył.”. Sztetter ma na utrzymaniu swoją rodzinę, przez co obawia się utraty pracy. Z tego względu bardzo niechętnie i jedynie w wyższych klasach zdobywał się „[…]na jakąś wzmiankę o literaturze polskiej[…], gdyż, jak wiadomo, panował ogólny zakaz używania tego języka. Przytoczona we fragmentach scena, w której Zygier – nowo przybyły uczeń, recytuje fragment wiersza Mickiewicza, wzbudza w nauczycielu wielką obawę, żeby przypadkiem nikt nie usłyszał, że na jego lekcji uczniowie posługują się językiem polskim: „Usłyszawszy te wyrazy Sztetter zerwał się na równe nogi i zaczął machać rękami, ale Zygier nie umilkł. Jakby odepchnięty jego wzrokiem, nauczyciel siadł na swym krześle, podparł głowę rękoma i nie spuszczał oka z szybek we drzwiach”. Zadaniem nauczyciela jest bezwzględna realizacja polityki władz – jest to narzucona forma. Mimo, że jest to lekcja języka polskiego, to należy jej się uczyć w języku rosyjskim, nie zaś w ojczystym. Widzimy tu groteskowość zaistniałej sytuacji. Samo prowadzenie lekcji również jest schematem, gdyż polega na tłumaczeniu wierszy z języka polskiego na język rosyjski. Sztetter nawet nie próbuje nawiązywać jakiegokolwiek kontaktu ze swoimi uczniami. Po prostu spełnia swój obowiązek.

2

Odpowiedzi

2009-12-19T15:52:38+01:00
Wybralam pytanie b.
pierwszy argument: brak zainterosownia w uczniów w stosunku do opowiadania bladaczki
drugi:nie danie sie nauczycielce ktora narzucala swoje poglady na temat poety
trzeci: wstawienie czola bladacze
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T16:10:59+01:00
Odpowiedź A.
Argumenty:
- sposób pracy nauczyciela jest conajmniej śmieszny. Próba wzbudzania zachwytu przez pokazywanie zdjęć swojej rodziny. Szantaż emocjonalny.
-uczniowie niezdyscyplinowani, nieposzłuszni, niewykazujący zainteresowania lekcją. Kombinują by wymigać się od pytania. Z całej masy uczniowskiej wyłania się Syfon.
-narzucanie uczniom swojego własnego zdania. Przymusowe wpajanie informacji o Słowackim.

Przyznam szczerze, że nie łatwe tematy tezy. :))
4 5 4