1.Napisać w formie cząsteczkowej ,jonowej i skróconej równania reakcji zachodzących pomiędzy następującymi substancjami w roztworach wodnych.Jaki to rodzaj reakcji??
Cu So4 + Na3 PO4------>
Na OH +H2 SO 4---->
K2 CO3+Ba Cl2---->
2. Ile gramów substancji należy rozpuścić w 200g wody , aby otrzymać roztwór 10%
3.Oblicz stężenie molowe 15% roztworu NH4 Cl o gęstości 1,03g/cm sześcienny
4.Oblicz stężenie procentowe 4 molowego roztworu Ca Cl2 o gęstości 1,4g/cm sześcienny
5.Dobierz współczynniki w poniższych reakcjach redoks. Podaj bilans elektronowej i zaznacz zachodzące procesy
AG2 S +HNO3---->Ag NO3 +S+NO+H2O
Na NO2+Fe SO4 +H2 SO4 --->Na2 SO4 +Fe2(SO4)3+NO +H2O

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T18:07:30+01:00
1.
3CuSO4+2Na3PO4->3Na2SO4+Cu3(PO4)2 - cząsteczkowy
3Cu²⁺ + 3SO4²⁻ + 6Na⁺ + 2PO4³⁻ -> 6Na⁺ +3SO4²⁻ + Cu3(PO4)2 - jonowy
3Cu²⁺ + 2PO4³⁻ -> Cu3(PO4)2 - jonowy skrócony
reakcja wymiany

2NaOH+H2SO4->Na2SO4+2H2O
2Na⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + SO4²⁻ -> 2Na⁺ + SO4²⁻ + 2H2O
2OH⁻ + 2H⁺ -> 2H2O
reakcja wymiany

K2CO3+BaCl2->2KCl+BaCO3
2K⁺ + CO3²⁻ + Ba²⁺ + 2Cl⁻ -> 2K⁺ + 2Cl⁻ + BaCO3
CO3²⁻ + Ba²⁺ -> BaCO3
reakcja wymiany

2.
200*10%=200*0,1=20g

3.
1,03g/cm³=1030g/dm³
Masa=14+4*1+35=53g/mol
Cmol=cp*d/100%*M
Cmol=15%*1030/100%*53
Cmol≈2,92dm³/mol

4.
1,4g/cm³=1400g/dm³
Masa=40+2*35=110g/mol
Cp=Cmol*100%*M/d
Cp=4*100%*110/1400
Cp≈31,43%

5.
3Ag2S+8HNO3->6AgNO3+3S+2NO+4H2O

S-2e->S /*3
N+3e->N /*2

3S-6e->3S
2N+6e->2N


2NaNO2+2FeSO4+2H2SO4->Na2SO4+Fe2(SO4)3+2NO+2H2O

N+1e->N
Fe-1e->Fe

proszę. :)) mam nadzieję, że dobrze.