Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-19T16:14:37+01:00
A)W roku 50 Cezar prowadził z senatem negocjacje w sprawie wyrażenia zgody na zaoczne ubieganie się przez niego o konsulat bez konieczności rozpuszczenia wojska i złożenia na-miestnictwa. Nie wyrażono na to zgody. Z początkiem stycznia 49 roku senat zażądał od Ce-zara, by rozpuścił wojska i złożył namiestnictwo. Trybunowie ludu, Marek Antoniusz i Kwin-tusz Kasjusz Longinus, których veto wobec uchwały senatu zostało unieważnione dekretem a gdy zaprotestowali powołując się na nietykalność zostali wyrzuceni z senatu uciekli do Ceza-ra. Naruszenie nietykalności trybunów zostało wykorzystane przez Cezara jako oficjalny pre-tekst rozpoczęcia wojny domowej. 7 stycznia senat powierzył Pompejuszowi i konsulom obronę republiki. W połowie stycznia Cezar na czele jednego legionu przekroczył Rubikon w pobliżu Arminium rozpoczynąjąc tym faktem wojnę domową.