Jedna z przekątnych rombu wynosi 19 cm, a droga przekątna jest krótsza o 5 cm. Oblicz pole tego rombu.

Wysokość rombu o przekątnych 12 cm i 16 cm ma długość 9,6 cm. Jaką długość ma bok tego rombu?


Proszę o pełne rozwiązanie wraz z obliczeniem!

3

Odpowiedzi

2009-12-19T16:09:26+01:00
D1 = 19
d2 = 19 - 5 = 14
P = 1/2 * d1 * d2 = 1/2 * 19 * 14 = 19 * 7 = 133


d1 = 12
d2 = 16
P = 1/2 * 12 * 16 = 6 * 16 = 96

P = a * h => a = P / h = 96 / 9,6 = 10
2009-12-19T16:11:47+01:00
Zad1
d1=19cm
d2=19cm-5cm=14cm
pole=14cm x 19cm:2=133cm kwadratowych
Zad2
Pole=12cm x 16cm:2=96cm kwadratowe
bok rombu=96cm kwadratowe:9,6cm=10cm
2009-12-19T16:14:02+01:00
E=19cm
f=19-5=14cm
p=e*f/2
p=19*14/2
p=266/2
p=133cm2

zadanie2
p=e*f/2
p=12*16/2
p=192/2
p=96cm2

p=a*h
96cm2=a*9,6cm/2
96cm=a*4,8cm
a=96/4,8=2ocm
1 5 1