Boki trójkąta ABC mają długości; /AB/= 5 cm, / BC/=6cm, /AC/=9cm. Na boku Ab odmierzamy odcinek AD długości 2 cm i przez punkt D prowadzimy prostą równoległą do boku AC. Prosta ta przecina bok BC w punkcie E. Oblicz obwód tego trapezu ADE

2

Odpowiedzi

2009-12-19T16:25:31+01:00
CE oznaczy,,,DE oznacz x,,,z talesa masz:3:x=5:9( ten znak: zastąp kreską ułamkową) ,czyli : 5x=27→x=5,4cm,,,,napisz ułamek,w licznik wpisz:6-y a w mianownik:5,4 za ułamkiem napisz ⁶/₉,czyli z proporcji masz:6×5,4=9(6-y)→32,4=54-9y→9y=21,6→y=2,4,,,obwód trapezu=2+5,4+2,4+9=18,8cm
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T16:34:54+01:00
Bok CE z twierdzenia Talesa :

2/3 = x/6-x

12 - 2x = 3x
x = 2,4


Bok DE z twierdzenia Talesa :

y/3 = 9/5
5y = 27
y = 5,4

Obwód = 5,4cm + 2,4cm + 9cm + 2cm = 18,8cm.


10 4 10