Oblicz rozciągłość równoleżnikową pomiędzy skrajnymi punktami Polski, odległość rzeczywistą i różnicę czasu.
Skrajne punkty:
-przylądek Rozewie na północ 54(stopnie)50'N
-szczyt Opołonek 49(stopni)39'N
-kolano rzeki Odry 14(stopni)39'W
-kolano rzeki Bugu 24(stopnie)00'W

1

Odpowiedzi

2009-09-14T01:38:41+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Oblicz rozciągłość równoleżnikową pomiędzy skrajnymi punktami Polski,
-przylądek Rozewie na północ 54(stopnie)50'N
-szczyt Opołonek 49(stopni)39'N
54(stopnie)50'N - 49(stopni)39'N= 5 st. 11'

Z tego co pamiętam to powinno być 5 stopni i 50 minut, ale ok ( jeśli masz takie dane )

rozciągłość równoleżnikowa wynosi 5 st. 11'

odległość rzeczywistą 1 stopień to 111,2 km ( czy tak, bo nie podałeś)
5 st. 11' × 111,2 km=5× 111,2 km+ 11/60× 111,2 km≈556km+20,39km=576,39km

i różnicę czasu.
-kolano rzeki Odry 14(stopni)39'W
-kolano rzeki Bugu 24(stopnie)00'W

24(stopnie)00'W - 14(stopni)39'W=9(stopni)21'
15stopni to 1 h lub 4stopnie to 15 min

9st 21/60 :4=8st81/60:4≠2⅓
2⅓×15min=35minut
17 3 17