Odpowiedzi

2009-12-19T16:32:48+01:00
Biegi na średnie dystanse stawiają zawodnikowi wysokie wymagania w zakresie przygotowania specjalnego, którego rola rośnie wraz ze wzrostem mistrzostwa sportowego. Poziom przygotowania specjalnego w tej konkurencji określany jest rozwojem szybkości, wytrzymałości, siły, gibkości i zwinności. W biegach średnich bieg rozpoczyna się ze startu wysokiego. Technika biegu podczas startu, biegu na dystansie i na finiszu różni się pod względem pewnych właściwości.

Ponieważ bieg jest naturalną czynnością ruchową wykonywaną przez człowieka niemal codziennie, nie ma potrzeby stosowania specjalnej metodyki jej nauczania. Jako konkurencja sportową wymaga tylko pewnego poziomu przygotowania sprawnościowego. Nie należy, więc mówić o nauce nauczania, lecz jedynie o korygowaniu drobnych błędów. Powszechnie uznaje się, że nie ma uniwersalnej techniki biegu i że jest ona indywidualną cechą każdego biegacza. Metodykę nauczania w biegach średnich można zastosować jedynie przy nauczaniu techniki startu wysokiego.
Nauczanie startu wysokiego rozpoczynamy od:

* omówienia podstaw techniki biegu ze startu wysokiego,
* poprawnego pokazu biegu ze startu,
* nauczanie poszczególnych elementów startu.Przy starcie wysokim w biegu na 800 m i rzadziej na 1500 m środek masy ciała wyprowadzany jest do przodu. W czasie zawodów w biegu na 800 m bieg odbywa się na oddzielnych torach, a w biegu na 1500 m zawodnicy muszą rywalizować o zajęcie dogodnej pozycji do biegu, gdyż start odbywa się w formie grupowej.
1 5 1