Dane jest twierdzenie
Jeżeli w trójkącie suma kwadratów dwóch boków równa jest kwadratowi długości boku 3 to trójkąt jest prostokatny:
a) określ założenie i teze
b)napisz twierdzenie odwrotne
c)określ wartosc logiczna obu twierdzeń

2

Odpowiedzi

2009-09-13T19:52:52+02:00
Twierdzenie Pitagorasa :
Jeżeli trójkąt jest prostokątny, to kwadrat długości przeciwprostokątnej jest równy
sumie kwadratów długości przyprostokątnych. Czyli Założenie jest takie że: Trójkąt ABC jest prostokątny. A Teza jest taka że : C2 = A2 + B2.
Odwrotne twierdzenie Pitagorasa brzmi:
Jeżeli w trójkącie kwadrat długości jednego boku jest równy sumie
kwadratów długości boków pozostałych, to ten trójkąt jest prostokątny.
Założenie do odwrotnego tw. Pitagorasa: a, b, c - to są Boki Trójkąta. Trójkąt ABC, c2 = a2 + b2.
2009-09-13T21:20:40+02:00
Twierdzenie Pitagorasa :
Jeżeli trójkąt jest prostokątny, to kwadrat długości przeciwprostokątnej jest równy
sumie kwadratów długości przyprostokątnych. Czyli Założenie jest takie że: Trójkąt ABC jest prostokątny. A Teza jest taka że : C2 = A2 + B2.
Odwrotne twierdzenie Pitagorasa brzmi:
Jeżeli w trójkącie kwadrat długości jednego boku jest równy sumie
kwadratów długości boków pozostałych, to ten trójkąt jest prostokątny.
Założenie do odwrotnego tw. Pitagorasa: a, b, c - to są Boki Trójkąta. Trójkąt ABC, c2 = a2 + b2.