Dave
Most mornings when I wake up, I think I'm dreaming. I suppose this is like the longest and best holiday ever! I'm in the United States at the moment, visiting the Grand Canyon for two weeks.The scenery is beautiful and the weather is, too. When I look outiside I can sometimes see bears walking around. This is the first place on my round-the-world trip. I'm also planning to spend some time in Brazil, New Zealand, Australia, Thailand, India and Egypt. WOW! No work for six months, just lots of wonderful places and great activities like bungee jumping, windsurfing, diving from my mum and dad - as well as a new sports car to drive when I get home.


2,Sally
Argentina is one of the most beautiful countries in the world but I often feel very sad here. The country has real problems, and a lot of poor families. Children, maybe only seven or eight years old, sometimes live onthe streets of the big cities and spend all day asking people for money for their families. I'm tryind to do something useful by working as a volunteer with an organisation in Córdoba. I help to produce a magazine every week about street children. The children themselves sell the magazines and earn money for themselves and their families. They can also sleep in a hostel and get help from people like me to prepare them for a better future.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-19T17:16:30+01:00
Dave
Większość poranków gdy budzę się, myślę, że śnię. Przypuszczam, że to jest jak najdłuższe i najlepsze wakacje kiedykolwiek! Jestem w Stanach Zjednoczonych w tej chwili, odwiedzając Wielki Kanion na dwa tygodnie. pejzaż jest piękny i pogoda jest, również. Gdy patrzę czasami mogę widzieć, jak niedźwiedzie spacerowały. To jest pierwsze miejsce w mojej wycieczce dookoła świata. Również planuję wydać kiedyś w Brazylii, Nowa Zelandia, Australii, Tajlandii, Indiach i Egipcie. NO! NO! Żadna praca przez sześć miesięcy, zasłużone losy cudownych miejsc i wielkie działalności lubią skoki na elastycznej linie, pływając na desce surfingowej, nurkując od mojej mamy i taty - jak również nowy samochód sportowy do jazdy gdy dostaję się do domu.

Sally Argentyna jest jednym z najpiękniejszych krajów na świecie ale często czuję się bardzo smutny tu. Kraj ma prawdziwe problemy, i wiele biednych rodzin. Dzieci, może jedyne siedem albo osiem lat stary, czasami żywy ulice dużych miast i wydawać cały dzień pytając o ludzi zarobkowo dla ich rodzin. Być robić coś przydatnego przez pracowanie honorowo z organizacją w Córdoba. Pomagam realizować magazyn co tydzień o dzieciach ulicznych. Dzieci same zapewniają powodzenie magazynom i zarabiają pieniądz dla siebie i ich rodziny. Oni również mogą spać w domu akademickim i mogą kazać pomocy z ludzi tak jak ja przygotować ich do dobrej przyszłości.
2 3 2
2009-12-19T17:30:30+01:00
Dave
jest rano, budzę siw , mam sny . Przypuszczam, że to jest jak najdłuższy i najlepszy urlop ! Jestem w Stanach Zjednoczonych w momencie, zwiedzanie Wielkiego Kanionu na dwa tygodnie..są śliczne krajobrazy i pogoda też. Kiedy patrzę na nie . Czasami widzę chodzące niedźwiedzie . Jest to pierwsze miejsce na mojej wycieczce po świecie. również planuje spędzić trochę czasu w Brazylii, Nowej Zelandii, Australii, Tajlandii, Indiach i Egipcie. WOW! Nie ma pracy przez sześć miesięcy,jest tak wiele wspaniałych miejsc i działań korzystnych, jak skoki na bungee, windsurfing, nurkowanie z mama i tata. w domu czeka nas nowy sportowy samochód


Sally
Argentyna jest jednym z najpiękniejszych krajów na świecie, ale często jest mi bardzo smutno tutaj. Kraj ma rzeczywiste wielkie problemy, jest wiele z ubogich rodzin. Dzieci, które maja może tylko siedem lub osiem lat, czasami na ulicach wielkich miast i spędzają cały dzień proszą ludzi o pieniądze dla ich rodzin. Jestem chętny zrobić coś pożytecznego, pracując jako wolontariusz z organizacji w Kordobie. I CHCE pomagać produkować tygodnik o dzieci ulicy. Same dzieci ze sprzedaży czasopism mogą zarabiać pieniądze dla siebie i swoich rodzin. Mogą też spać w schronisku oraz uzyskać pomoc od ludzi takich jak ja, aby przygotować ich do lepszej przyszłości.
1 1 1