3.Aby otrzymać wykres funckji y=2(x+1)²-3 nalezy przesunąć wykres pewnego jednomianu kwadratowego o wektor
a) u=[2;-3]
b) u=[1;-3]
c) u=[2;3]
d) u=[-1;-3]
4.Przesuwajac wykres funkcji y=3x² o wektor u=[-3;4] otrzymamy wykres funkcji
a)y=3(x+3)²+4
b)y=-3(x-3)²-4
c)y=3(x-3)²+4
d)y=-3(x+3)²+4
5.Dana jest funkcja kwadratowa y=-x²+2x-5 Postac kanoniczna tej funkcji to:
a) y=-(x+1)²-4
b) y=-(x-1)²-4
c) y=-(x-1)²+4
d) y=-(x+1)²+4
7.1 Dana jest funkcja kwadratowa y=2(x-3)²+2 Postac ogolna to:
a)y=2x²-12x+11
b)y=2x²-12x+16
c)y=2x²-6x+11
d)y=2x²-12x+20
7.2 Wierzchołek paraboli będącej wykresem tej funkcji to punkt
a) W(-3;2)
b) W(-3;-2)
c) W(3;-2)
d) W(3;2)
8.Funkcja kwadratowa y=½x²+5x+2007
a)nie ma miejsc zerowych
b)ma 1
b)ma 2
9.Dana jest funkcja kwadratowa y=-4x²+10x+6 Postac iloczynowa tej funkcji to
a) y=-4(x-½)(x-3)
b) y=-4(x+½)(x+3)
c) y=-4(x+½)(x-3)
d) y=-4(x-½)(x+3)
10.Dana jest funkcja kwadratowa y=√2x²+4x+2√2 Postac iloczynowa tej funkcji to
a)y=√2(x+√2)(x+2√2)
b)y=√2(x-√2)(x-2√2)
c)y=√2(x+√2)(x+√2)
d)y=√2(x-√2)(x-√2)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-19T17:59:37+01:00
3.d
4.a
5.b
7.1 d
7.2d
8.a
9.c
10.d
2009-12-19T18:05:52+01:00
3.Aby otrzymać wykres funckji y=2(x+1)²-3 nalezy przesunąć wykres pewnego jednomianu kwadratowego o wektor
a) u=[2;-3]
b) u=[1;-3]
c) u=[2;3]
d) u=[-1;-3]
4.Przesuwajac wykres funkcji y=3x² o wektor u=[-3;4] otrzymamy wykres funkcji
a)y=3(x+3)²+4
b)y=-3(x-3)²-4
c)y=3(x-3)²+4
d)y=-3(x+3)²+4
5.Dana jest funkcja kwadratowa y=-x²+2x-5 Postac kanoniczna tej funkcji to:
a) y=-(x+1)²-4
b) y=-(x-1)²-4
c) y=-(x-1)²+4
d) y=-(x+1)²+4
7.1 Dana jest funkcja kwadratowa y=2(x-3)²+2 Postac ogolna to:
a)y=2x²-12x+11
b)y=2x²-12x+16
c)y=2x²-6x+11
d)y=2x²-12x+20
7.2 Wierzchołek paraboli będącej wykresem tej funkcji to punkt
a) W(-3;2)
b) W(-3;-2)
c) W(3;-2)
d) W(3;2)
8.Funkcja kwadratowa y=½x²+5x+2007
a)nie ma miejsc zerowych
b)ma 1
b)ma 2
9.Dana jest funkcja kwadratowa y=-4x²+10x+6 Postac iloczynowa tej funkcji to
a) y=-4(x-½)(x-3)
b) y=-4(x+½)(x+3)
c) y=-4(x+½)(x-3)
d) y=-4(x-½)(x+3)
10.Dana jest funkcja kwadratowa y=√2x²+4x+2√2 Postac iloczynowa tej funkcji to
a)y=√2(x+√2)(x+2√2)
b)y=√2(x-√2)(x-2√2)
c)y=√2(x+√2)(x+√2)
d)y=√2(x-√2)(x-√2)