Dana jest funkcja ƒ(x)=-½x+2.
a)sporzadz wykres funkcji.
b)wyznaz miejsce zerowe funkcji.
c)spradz rachunkowo,czy punkty A=(1;1),B=(4;0)C=(10,-3)naleza do wykresu funkcji
d)wyznacz zbior argumentow dla ktorych funkcja przejmuje wartosci ujemne
e)wyznacz zbior argumentow dla ktorych funkcja przejmuje wartosci wieksze od 1.
f)dla jakiego argumentu wartosc funkcji jest rowna 7?

1

Odpowiedzi

2009-04-01T19:26:53+02:00
Rysujesz wykres biorąc sobie jakieś x i dla niego wyznaczasz y, z tak wyznaczonych punktów powstanie Ci wykres.
b)f(x)=0
-1/2x+2=0
x=4 - miejsce zerowe funkcji
c)czy A należy do wykresu?
f(1)=-1/2 *1+2 =1/2- punkt A nie nalezy do wykresu f(x)
czy B należy...?
f(4)=-1/2 *4+2 = 0 - nalezy
czy C należy?
f(10) = -1/2 *10+2=-3 - nalezy
d)f(x)<0
-1/2x+2<0
1/2x>2 |*2
x>4
e)f(x)>1
-1/2x+2>1
1/2x<1 |*2
x<2
f) f(x)=7
-1/2x+2=7
1/2x=-5
x=-10